Stilte en Relaties

Wens je meer ontspanning en verdieping in je partnerrelatie? Wil je meer vanuit je hart leven, gelukkig zijn met jezelf en van daaruit met je partner? Gun je jezelf een unieke rustgevende vakantie, diepe verbinding met je geliefde, een diepgaande, duurzame, gezamenlijke leerervaring waar je nog lang van kunt profiteren?

Op een mooie locatie bieden we een Retraite voor Partners aan met heel veel rust, stilte, contact en diepe ontmoeting. Vanuit de zijnsgeoriënteerde benadering van rusten in ZIJN, ligt de focus op rust vinden in jezelf. Je zult verrast worden door de natuurlijke, vanzelfsprekende, intieme verbinding die van daaruit als vanzelf ontstaat met je partner. Ontdek hoe het is jezelf en de ander als het unieke en kostbare geschenk te ervaren dat je ieder werkelijk bent. Al-(l)een zijn SAMEN, dat ga je ervaren.

Samen Zijn en genieten van de stilte

Stilte, rust en ontspanning hebben een helende werking op jezelf als persoon, maar ook op je relateren, op je ‘in-relatie-Zijn’ met anderen. Het is vooral dat effect op de relatie wat mensen vaak als het meest opmerkelijke geschenk noemen aan het eind van een retraite zoals we die als Centrum Zijnsoriëntatie regelmatig organiseren. Dat gegeven vormt de achtergrond voor de keuze om vooral ook koppels de kans te bieden om samen in een groep met andere koppels van dit prachtige effect van een retraite te kunnen genieten.

Twee ruggen

Compleetheid ervaren in en met jezelf

Het uitgangspunt tijdens deze retraite is dat je in de eerste plaats er als persoon zelf voor kiest om te ontdekken hoe het is om in vrede te zijn met jezelf. Daar gaat vooral ook de stilte je heel erg bij helpen. We wisselen in deze retraite daarom steeds het samen Zijn af met het alleen Zijn. Onze zijnsgeoriënteerde oefeningen zullen je helpen te ervaren hoe het is om helemaal in vrede en gelukkig te zijn louter met jezelf. Vanuit die innerlijk gevoelde compleetheid, autonomie en waardigheid, zo zal blijken, wordt het mogelijk om juist voluit in contact te zijn met een ander, in het bijzonder met je partner. Door je gevoel van innerlijke compleetheid smelt de claim op de ander weg. Dan wordt het mogelijk dankbaar te zijn vooral voor wie de ander wezenlijk  is. Dan blijk je voor elkaar het grootste geschenk te kunnen zijn juist door puur jezelf te zijn. Bij jezelf te blijven in contact met de ander. Jezelf, de Ander, de Relatie ervaar je dan als een onlosmakelijke drie-eenheid die bijzonder dankbaar stemt. ‘Zo is het leven eigenlijk bedoeld’, hoor je jezelf dan misschien wel zeggen.

Hoe werkt het?

Stilte en de focus op jezelf brengt je op een natuurlijke manier de ervaring van Zijn. We ontspannen in deze retraite als eerste heel kalm het werkpaard in ons. Dat doen we vooral door uiteenlopend meditatief, lichaamsgericht, zijnsgeoriënteerd werk. Hierdoor ga je in eerste instantie de gebruikelijke actie- en resultaatgerichte oriëntatie van je geest en je hart verzachten en geleidelijk loslaten. Door eerst deze onrust waar te nemen, door er rustig bij aanwezig te zijn en je er niet door te laten bepalen kom je als vanzelf in een meer open en meer voelende staat die de basis vormt voor de Zijnsstaat.

Je leert in deze retraite jezelf -in contact met de ander- in die voelende staat te brengen om van daaruit het geluk van de Zijnsstaat te gaan ervaren. Van daaruit wordt mogelijk wat wij gewend zijn ‘Zijnscommunicatie’ te noemen. Dat is de meest bijzondere vorm van communicatie die er bestaat’, zo zul je ontdekken.

Gun je jezelf vakantie en tegelijkertijd een bijzondere, duurzame leerervaring?

De bedoeling van deze retraite is dat je niet alleen ontspannen, bevrijd en met een goed gevoel over jezelf, over je partner en over de relatie met je partner naar huis gaat. De bedoeling is ook dat je een heleboel geleerd hebt op het gebied van relateren, communiceren, bij jezelf zijn en blijven in contacten. Niet alleen met je partner, maar ook met anderen.

Na deze retraite:

  • Ervaar je jezelf als meer in contact met jezelf en van daaruit ook meer in contact met anderen.
  • Voel je jezelf en je relatie op een bijzondere manier gezuiverd wat heel veel vrije ruimte geeft.
  • Ga je als vanzelf meer vanuit je hart handelen.
  • Heb je allerlei patronen losgelaten en beschik je over een meer open manier om in contact te zijn met een ander.
  • Merk je dat je meer vanuit je hart communiceert.
  • Weet je wat we bedoelen met de ‘Voelende Staat’, met de ‘Zijnsstaat’ en ‘Zijnscommunicatie’ en heb je dat mogen ervaren.
  • Kun je je weer herinneren hoe het is jezelf en een ander als geschenk te ervaren door vooral ieder te gunnen zichzelf te zijn.
  • Gun je jezelf eerder een moment van rust en geniet je meer van stilte.
  • Heb je allerlei oefeningen geleerd waarmee je het proces dat tussen jou en je geliefde op gang is gekomen kunt continueren.

Door het werk in deze retraite komt je leven als geheel in een ander licht te staan. Zeker als je vanaf nu regelmatiger de stilte opzoekt ga je die als een zeer wezenlijke supporter ervaren voor je hele leven en alle uiteenlopende onderwerpen die daarin een rol spelen.

Praktisch

Gezamenlijke tijd en eigen tijd

De tijd in deze retraite is verdeeld in persoonlijke tijd en gezamenlijke tijd. Gezamenlijke tijd is er alleen met je partner en er is gezamenlijke tijd die je met je partner in en met de groep doorbrengt. De gezamenlijke tijd in de groep bestaat uit gezamenlijk oefeningen doen, regelmatig korte periodes mediteren en in stilte Zijn, gezamenlijk wandelen en gezamenlijk de maaltijden nuttigen. Persoonlijke tijd kun je gebruiken voor persoonlijke meditatie, voor wandelen, aantekeningen maken, tekenen of schilderen als je daar iets mee hebt en dergelijke. Het gaat in ieder geval om activiteiten die je helpen om tot rust te komen en de stilte in jezelf te ervaren.

twee bomen

Start zondag, einde vrijdag na de lunch

We starten deze retraite op zondagavond en eindigen op vrijdag na de lunch. Regel het zo dat je op zijn minst het weekend na de retraite vrij bent, stellen wij voor, en bepaal aan het eind van de retraite hoe je dat weekend wilt doorbrengen. Overweeg ook om juist na deze retraite je vakantie te plannen. Je zult ontdekken hoe deze retraite een prachtige inleiding is voor een fijne vakantie.

Voorbereiding

Zorg dat je, als het maar enigszins mogelijk is, deze week vrij bent van werk, telefoon, e-mail en contacten en er dus helemaal kunt zijn voor de ontmoeting met in de eerste plaats jezelf.

Terugkomavond

Na de retraite bieden wij een terugkomavond aan op onze locatie in Zeist. Deze terugkomavond is om ervaringen te delen en ter inspiratie.

Klik hier voor meer inspiratiebronnen op het gebied van de Stilte