De kracht en het bijzondere van een Stilteretraite ligt in de lange perioden van stilte die je persoonlijk en met elkaar beleeft. De twee pilaren van deze retraites vormen: niet met elkaar praten en je aan de tijden houden.

Realiseer je dat je bij het verbreken van de stilte, deze ook onherroepelijk verbreekt voor een ander en dat het moeilijk is voor een ander om je praataanzoek te negeren.

Als er echt iets gezegd moet worden, voel je dan vrij om iets te zeggen. Houd het dan kort en krachtig, ergens waar anderen er geen hinder van hebben. Wees geïnteresseerd in je “praatdrang”. Je kunt ook altijd overwegen om met briefjes te communiceren.

Dagschema

In een Stilteretraite is de structuur van het dagschema belangrijk. Je zult merken dat overgave aan een schema je heel veel kan brengen, wat je er inhoudelijk ook precies van vindt, Realiseer je dat je voor de groepservaring, en een soepele uitvoering van activiteiten zoals: meditatie, eten en lichaamswerk afhankelijk bent van elkaars aanwezigheid en inzet.

Daarom is de discipline van op tijd komen zo van belang. Die houding getuigt van respect voor de ander. Ook voor de kok!

Bereiding van het eten

Je zult merken dat veel aandacht wordt besteed aan de bereiding van het eten. Alle deelnemers vinden het eten even uitzonderlijk lekker, als gezond. Wacht met eten tot iedereen voorzien is. Voel je vervolgens vrij om net zo langzaam of snel te eten als je prettig vindt. Voel je ook vrij om na het eten aan tafel te blijven tot alle anderen ook klaar zijn of om eerder weg te gaan. Breng dan in dat geval je eigen spullen naar de keuken.

De organisatie stelt het erg op prijs wanneer je wilt helpen in de keuken met de afwas, met groente snijden en dergelijke. Ook dat kan een interessante vorm van aandachtstraining en meditatie “in actie” zijn.

Wanneer je in de keuken werkt, kan overleg met het keukenpersoneel nodig zijn. Probeer ook daar de communicatie zoveel mogelijk te beperken,  ondanks dat het personeel misschien wel met elkaar praat.

Meditatie

Ga uit van de meditatiemethode die je zelf mogelijk geleerd hebt. De eerste avond zal meditatie instructie gegeven worden aan wie dat op prijs stelt. Dan kun je uiteraard vragen stellen over meditatie. Tijdens persoonlijke sessies kun je ook altijd vragen stellen over je ervaringen tijdens de meditatie en over de meditatiemethodiek.

We wisselen zitmeditatie af met loopmeditatie. Voor loopmeditatie zijn er verschillende mogelijkheden. Ook daar zullen we de eerste avond iets over zeggen.

Loopmeditatie kun je zien als een soort lichaamswerk. Zitmeditatie is meer een verstilde vorm van loopmeditatie. Tijdens de retraite zal veel aandacht zijn voor je lichaam, onder meer door “meditatief lichaamswerk”. Daarmee wordt deze week ook bijzonder voor je lichaam en uiteindelijk ook voor je geest.

Eventuele korte persoonlijke sessies

Dagelijks is er gelegenheid om korte sessies te doen bij één van de begeleiders. Sessies zijn bedoeld om jouw persoonlijke proces te bespreken. Je zult merken dat ook korte sessies in zo’n week je veel kunnen brengen. Ook buiten de sessietijden kun je altijd bij een van de begeleiders terecht.

Je eigen keuzes

De Stilteretraite is primair bedoeld als een hoogwaardige vorm van zelfzorg. Mocht het voor jou echt beter zijn niet aan een activiteit deel te nemen, voel je dan vrij om weg te blijven. Laat dat wel even aan een van de begeleiders weten. Gebruik de mogelijkheid om ook op papier al dan niet persoonlijke boodschappen door te geven aan de begeleiders of de groep. Observeer jezelf de laatste dag wanneer we weer gaan praten. Hoe hoor je jezelf en anderen praten?

Voel je vrij om tijdens deze retraite je eigen keuze te maken in de besteding van je eigen tijd: lezen, bellen, mailen of iets anders. Denk hier over na en maak hierin je eigen wijze keuzes en doe wat werkelijk goed is voor jou. We raden je dringend aan geen alcohol of drugs te gebruiken.

Geef je ervaringen door

Voor veel mensen is een keuze voor een Stilteretraite best een moeilijke keuze. Als je hiermee geen ervaring hebt, heb je geen idee waar je aan begint. Overweeg om tijdens of na de retraite je ervaringen of suggesties op te schrijven. Jouw verhaal, anoniem of alleen met je voornaam, kunnen we dan op de website zetten of in de nieuwsbrief. Hierdoor kun je potentiële deelnemers laten weten van jouw ervaringen met (deze vorm van) Stilteretraite en help je hen misschien om tot een goed besluit te komen.