Stilte is balsem voor je ziel

Eigenlijk weten we allemaal hoe helend stilte en rust kan zijn. Deze stilte retraite is helemaal bedoeld om je het geschenk van stilte, rust en eenvoud te laten ervaren. We bieden je een mogelijkheid om helemaal bij jezelf te komen, om afscheid te nemen van de complexiteit en om je toevlucht te nemen tot de eenvoud. We kiezen voor rust en toewijding als krachtige balsem voor de ziel in deze stilte retraite.

We zijn erg blij dat we als Centrum Zijnsoriëntatie naast allerlei andere retraites met veel stilte een complete Stilte Retraite kunnen aanbieden en we doen dat ook heel graag. We hebben de afgelopen jaren unaniem enthousiaste reacties gekregen. De resultaten van onze stilte retraites zijn ook voor ons zelf onverwacht positief en indrukwekkend. Ze blijken niet afhankelijk te zijn van de ervaring met training of meditatie. Mindfulness blijkt iedereen gegeven en ieder in gelijke mate goed te doen.

Stilte in een groep is helend voor je hart

Het is heel bijzonder om in stilte in een groep te zijn en het samenzijn te beleven gedurende allerlei gezamenlijke activiteiten in stilte. Verrassend is het hoeveel contact en verbinding er ervaren kan worden juist wanneer je niet met elkaar praat. Dat vormt voor iedereen een leerzame ervaring. Veel mensen gaan merken in zo’n stilte retraite dat contact zonder woorden tot meer verbinding leidt dan contact met woorden.

Vooral ook voor stellen of goede vrienden blijkt een stilte retraite een buitengewoon en verrassend effect te hebben. Een stilte retraite heeft een zuiverende, verlichtende en bevrijdende werking. Een stilte retraite helpt om eventueel aan elkaar opgelopen pijn weg te doen smelten en op een frisse manier de liefde te laten opbloeien.

Bedding door structuur

We hanteren deze week een vast, vriendelijk schema. Dat schema vormt de bedding voor de activiteiten en helpt je de smaak van eenvoud te proeven. Zitmeditatie zal afgewisseld worden met loopmeditatie. We maken gebruik van muziekmeditatie en van bewustzijnsoefeningen. Er zal gelegenheid zijn voor korte individuele sessies, waarin dat wat geraakt wordt, bespreekbaar is met de leiding.

Er is regelmatig gedurende de dag de nodige persoonlijke tijd. De landelijke omgeving is erg geschikt voor wandelingen en bied je de mogelijkheid om de heilzame werking van de natuur te ervaren. Het programma is evenzeer geschikt voor mensen met veel als voor mensen met weinig ervaring met meditatie of met stilte retraites. Waar nodig wordt aan het begin of tijdens de retraite gedurende de sessies meditatie-instructie gegeven.

Ruimte voor bezinning

Met deze stilte week bied je jezelf ook ruimte voor bezinning. Wanneer je tot rust komt ontstaat als vanzelf ruimte voor creativiteit en nieuwe perspectieven op je leven. Dat is sowieso voor iedereen van belang, maar is zeker behulpzaam als er belangrijke kwesties op je pad zijn, zijn geweest of gaan komen.

Door een retraite ga je weer beseffen wat werkelijk betekenis voor je heeft en waar het je écht om gaat. Door het stof van de dagelijkse drukte en opwinding te laten neerdalen, komt dat wat essentieel is, vanzelf meer in beeld en kan weer gaan schitteren.

Ervaringen van eerdere deelnemers

Verslag Sandra

Hoe het met me gaat? Ik kan volmondig zeggen: goed.

De stilteretraite is voor mij echt van wezenlijke betekenis geweest. Ik ben een blijer mens geworden. Tijdens de retraite lag ik ‘s ochtends vroeg als een kind te popelen in mijn bed om aan de dag te beginnen. Zo sterk ervaar ik dat nu niet meer, maar er is wel iets van blijven hangen. Ik doe de dingen ook met meer aandacht. Schoonmaken bijvoorbeeld, waar ik vroeger een bloedhekel aan had. Het heeft zelfs zozeer een nieuwe dimensie gekregen dat ik de werkster heb opgezegd! Ik ben ook onbevangener geworden in de relatie met anderen, minder terughoudend. En, heel belangrijk, ik heb mensen de dingen vergeven waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou kunnen vergeven. Dat gebeurde overigens al op de laatste ochtend van de retraite, toen ik in bed liggend en luisterend naar het hanengekraai terugdacht aan mijn ervaringen tijdens het mediteren. Voor het eerst van mijn leven kon ik me echt in die mensen verplaatsen en op het moment dat ik dat deed viel het element haat in de haat-liefde verhouding die ik tot dan toe met  hen  onderhield weg. Ik voelde de haat oplossen in het niets.  Geweldig hè?

Anderzijds merk ik ook dat de verdieping die ik heb ervaren in het drukke dagelijkse leven dreigt weg te zakken. Ik mediteer nu weliswaar 2 x 20 minuten per dag, maar ik mis toch de kracht die van gezamenlijke meditatie uitgaat. Ik ben dan ook van plan om deel te gaan nemen aan de introductiecursus zen-meditatie die door het Centrum wordt georganiseerd.

Enne, mocht je weer een stilteretraite organiseren, dan ben ik als het even kan weer van de partij.

Enkele citaten uit het ervaringsverslag van Aafke

“Het samenzijn in stilte had voor mij een troostend en bevestigend effect: ik had mezelf (met enige moeite) toegestaan om me een paar dagen met mijn eigen gemoedsbewegingen bezig te houden en de zwijgende aanwezigheid van de anderen liet mij voelen dat mij dat net zo gegund werd als ik het hen gunde.”

“Mijn eigen denkhoofd, dat mij zoveel opdrachten gaf, de afgelopen tijd, dat ik er doodmoe van was en niet meer bij mijn gevoel kon komen, mocht uitrusten; mijn lichaam, waarvan ik de signalen zo lang had genegeerd, kreeg nu weer de kans om zijn eigen wijsheid aan mij mee te delen.”

Klik hier voor meer inspiratiebronnen op het gebied van de Stilte